De eerste generatie Lahaye

In 1868 staat Amand Désiré Lahaye, samen met zijn vrouw Sophie Sioen, aan de wieg van de boerderij-brouwerij Lahaye, ook wel “’t Zwijnland” genoemd. De boerderij was aanvankelijk belangrijker dan de brouwerij, gezien die slechts een nevenactiviteit vormde. Naast gerst en de gewone gewassen werd ook hop geteeld en gedeeltelijk gedroogd. Er was meer dan voldoende hop voor de eigen bierproductie. Het overschot werd verkocht aan collega-brouwers of -handelaars.


De tweede generatie Lahaye

Na het overlijden van Amand Désiré in 1906, stapten de twee zonen Arthur en Nestor in zijn voetsporen. Onder leiding van de “gebroeders Lahaye” floreerde de zaak. Tijdens WO I heerste een grote bedrijvigheid in de brouwerij. De vele soldaten in de streek deden het bierverbruik aanzienlijk stijgen. In 1921 werd Nestor, die ook politieke ambities had, burgemeester van Poperinge. Arthur nam de dagelijkse leiding van de brouwerij op zich. Nestor werd driemaal verkozen tot burgemeester en bleef het mandaat uitoefenen tot aan zijn overlijden in 1936.


De derde generatie Lahaye

Na de dood van Arthur Lahaye in 1927 volgde zijn zoon, die ook Nestor heette, hem op in de brouwerij. Rond 1932 voerde de ondernemende Nestor een grote modernisatie uit. Het oude biertype werd vervangen door ‘nieuwere’ bieren, zoals de pilsen “Uitzet” en “Castar”


De vierde generatie Lahaye

In 1949 zette de familie hun brouwactiviteiten stop en startte zoon Marc Lahaye een drankenhandel in de Ieperstraat, met hoofdzakelijk de ‘bieren Lamot’. In 1970 bouwde Marc Lahaye een magazijn, schuin tegenover de oorspronkelijke brouwerij, in de Casselstraat 252. De burelen kregen een plaats in het woonhuis van Nestor Lahaye.


De vijfde generatie Lahaye

In 1990 nam oudste zoon Philip, de fakkel over van Marc Lahaye. Philip combineerde de leiding van de zaak lange tijd met opeenvolgende functies in de gemeentepolitiek te Poperinge (o.a. schepen van financiën, schepen van sport, voorzitter OCMW) en bouwde het klanten- en producten-bestand gestaag uit. Tot op heden runt hij de drankenhandel samen met bediende Frank en de chauffeurs David, Gilles en Adam. Philip heeft, samen met zijn echtgenote Sabien Battheu, drie kinderen; Arthur, Willem en Barbara. Een nieuwe generatie, die misschien ooit in de voetsporen van hun voorvaderen zal treden….